פורטל 4 - תקלה בתקשורת לאתר

במקרה והתקלה חוזרת יש לפנות ליחידת המיחשוב לקבלת סיוע.