המכללה לחינוך ע"ש קיי

מטעמי אבטחת מידע, מעתה נדרשים שלושה אמצעי זיהוי בהתחברות לפורטל הסגל

יש להכניס ת"ז + סיסמה, ללחוץ על כניסה. תיפתח שורה נוספת "OTP" - בה יש להזין 6 ספרות שהתקבלו במסרון לטלפון הנייד.
ברוכים הבאים