המכללה לחינוך ע"ש קיי

הכניסה לפורטל הסטודנט ע"י הקשת מספר ת"ז וסיסמה

אם נתקלת בבעיית התחברות:

תלמידי תואר ראשון והסבת אקדמאים - נא לשלוח בקשה לשחזור סיסמה לכתובת: shulli@Kaye.ac.il

תלמידי תואר שני - נא לשלוח בקשה לשחזור סיסמה לכתובת: medoffice@Kaye.ac.il

אם טעית 3  פעמים בהקשת הסיסמה החשבון נחסם ל - 90  דקות. 

ברוכים הבאים