המכללה לחינוך ע"ש קיי

- הכניסה לפורטל הסטודנט ע"י הקשת מספר ת"ז וקוד אישי

- את הקוד האישי ניתן לשחזר במשרדי אגודת הסטודנטים בחדר 1104

 

ברוכים הבאים